İşteş Fiilleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İşteş Fiilleri BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerin hangilerinde işteş fiil bulunduğunu belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!