İsmi Niteleyen Sıfatları Belirleme - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İsmi Niteleyen Sıfatları Belirleme - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerden hangilerinde ismi niteleyen sıfat bulunduğunu belirleyeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!