İşlevlerine Göre Zarflar – Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İşlevlerine Göre Zarflar – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki altı çizili zarflar ile bu zarfların türlerini eşleştireceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!