İşlevlerine Göre Zarflar – Alıştırma - 7. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
İşlevlerine Göre Zarflar – AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki altı çizili zarflar ile bu zarfların türlerini eşleştireceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!