İslamiyet'in Doğuşu ve Yayılışı - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
İslamiyet'in Doğuşu ve YayılışıCanlandırma

İslam Dini’nin doğuşu ve yayılmaya başlamasıyla birlikte Arapların yaşamında köklü değişiklikler yaşanmıştır. İslamiyet’in yayılmaya başladığı ilk yıllarında Mekke’deki müşrikler tarafından büyük baskı gören Müslümanlar, Mekke’de yaşamaları güçleşince Hz. Muhammed ile birlikte Medine’ye hicret etmişlerdir. Medine’de Müslümanlık geniş kitlelerce benimsenmiş ve Hz. Muhammed, Medine’de peygamber, komutan ve devlet başkanı olarak ilk İslam devletini kurmuştur. Müslümanların güçlenmesini ve İslamiyet’in yayılmasını önlemek için Mekkeli müşrikler, Medine’deki Müslümanlar üzerine saldırılar düzenlemiş, bu saldırıların sonucunda Bedir, Uhud ve Hendek Savaşları yaşanmıştır. Hz. Muhammed’in komutasındaki Müslüman ordusu, yaşanan bu savaşlar ve son olarak Mekke’nin fethiyle müşrikleri tamamen yenilgiye uğratmış, Müslümanlarca kutsal sayılan Kabe’yi ele geçirmiştir. Hz.Muhammed’in 632 yılında vefatından sonra “Dört Halife Devri” olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu dönemde sırasıyla Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz.Osman ve Hz.Ali halifelik yapmışlardır. 

İslamiyet'in doğuşu, yayılışı, bu dönemde yaşanan savaşlar ve Dört Halife Dönemi ile ilgili bilgiler verilmektedir.  

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!