İslamiyet Öncesi ve Sonrası - 6. sınıf

Sosyal Bilgiler - Uyguluyorum
İslamiyet Öncesi ve SonrasıUyguluyorum

Verilen kavramların hangilerinin İslamiyet öncesi, hangilerinin İslamiyet sonrası döneme ait olduğunun bulunması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!