İsim Türleri - Sığırtmaç Mustafa

Türkçe - Konu Anlatımı
İsim Türleri - Sığırtmaç MustafaKonu Anlatımı

İsimler özel isim ve cins isim olmak üzere ikiye ayrılır. Kainatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere özel isim, aynı cinsten varlıkların ortak ismine ise cins isim denir.

Canlandırmada isim türleri olan özel isim ve cins ismin tanımları yapılarak örneklerle gösterilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!