İsim Türleri - Sığırtmaç Mustafa - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İsim Türleri - Sığırtmaç Mustafa - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Bu alıştırmada metinden alınmış cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının özel ya da cins isim olup olmadığının belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!