Işığın Kırılması - 7. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Işığın KırılmasıCanlandırma

Işık, farklı ortamlarda farklı hızlarda hareket eder. Bu nedenle, ortam değiştirirken ışığın yönü de değişir. Bu yön değişimi, ortamın yoğunluğu ile birebir ilişkilidir. Işık, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşır, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ise normalden uzaklaşır.

Işığın kırılması konu anlatımında, ortam değiştiren ışınların nasıl bir yol izlediğini ve bu izlediği yolun ortamların yoğunluğu ile ilişkisini görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!