Işığı Geçiren ve Geçirmeyen Maddeler - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Işığı Geçiren ve Geçirmeyen MaddelerCanlandırma

Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler olarak üç gruba ayrılır. Işığı geçirmeyen maddelerin arkasındaki varlıkları göremeyiz.

Canlandırmayı izleyerek maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre nasıl sınıflandırıldıkları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!