Isı, Kütle ve Sıcaklık Değişimi İlişkisi - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Isı, Kütle ve Sıcaklık Değişimi İlişkisiİnteraktif Etkinlik

Isı miktarı ve kütle arasında doğru orantı vardır. Kütle ve sıcaklık değişimi ters orantılıdır. Isı ve sıcaklık değişimi doğru orantılıdır. Bu ilişkiler bir araya getirilince ısı ve sıcaklık değişimi bağıntısı elde edilir.

Isı miktarı, kütle ve sıcaklık dğeişimi arasındaki ilişki gözlemler yolu ile keşfettirilecektir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!