Irak Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

İngilizler, Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Hint Deniz Yolu'nun güvenliğini sağlamak, Ortadoğu petrol coğrafyasında kontrolü ellerinde tutmak ve müttefikleri Rusya ile karadan bağlantı sağlamak amacıyla Basra Körfezi'ne çok sayıda asker yığmışlardır. İngilizler 22 Kasım 1914'te Basra'ya asker çıkartması ve İngiliz ordularının kuzeye doğru hareketiyle Irak cephesi açılmıştır. Yarbay Süleyman Askeri Bey'in yerel gönüllü kuvvetlerle yaptığı direniş hareketi yer yer başarılı olduysa da Osmanlı kuvvetleri 14 Nisan 1915 tarihinden itibaren peş peşe yenilgiler almıştır. Takip eden başarısızlıklar sonucunda, Irak toprakları kaybedilmiş ve İngilizler, 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkesi'nden hemen sonra Türk nüfusun çoğunlukta olduğu Musul'u da işgal etmişlerdir.

Irak Cephesi'nin açılış nedenleri, bu cephede yaşanan gelişmeler ile burada gerçekleşen savaşların sonuçlarını öğrenebilirsiniz.