Irak Cephesi

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Çanakkale’den geçemeyeceklerini anlayan  İngilizler, bu kez Basra Körfezi’ne asker çıkardılar. İngilizlerin amacı, zengin petrol yataklarını ele geçirmek, Türk ordusunun İran ve Hindistan’a girmesini önlemek ve kuzeye ilerleyerek Rusya’ya ulaşmaktı.

Bu konu anlatımında, I. Dünya Savaşı'nda İngilizler ile savaştığımız Irak cephesi anlatılmaktadır.