İnkılapçılık - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
İnkılapçılıkCanlandırma

İnkılapçılık, her türlü yeniliğe açık ve sürekli olarak ilerlemeyi ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkmayı hedefleyen bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde toplumumuzu çağdaşlaştırmak amacıyla birçok inkılap yapılmıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesi, kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesi, harf inkılabı, kılık kıyafet inkılabı, soyadı kanununun kabul edilmesi, takvim, saat ve ölçü birimlerinin değiştirilmesi bu inkılaplardan bazılarıdır.

İnkılapçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgi verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan yeniliklere örnekler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!