İnkılapçılık ve Türk İnkılabı - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
İnkılapçılık ve Türk İnkılabıEtkileşimli Alıştırma

Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan Türk inkılabı, pek çok alanda yapılan köklü değişikliklerle ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflemiştir.

İnkılapçılık ilkesi ve Türk İnkılabı ile ilgili bazı bilgiler boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!