İlk Türk Devletleri - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
İlk Türk DevletleriCanlandırma

Tarihte bilinen ilk Türk devleti, M.Ö. 3. yüzyılda Orta Asya’da kurulan Hun Devleti’dir. Hun Devleti’nden sonra, Orta Asya coğrafyasında farklı adlarla çeşitli Türk devletleri kurulmuştur. Türk adı, tarihte ilk defa Kök Türkler tarafından devlet adı olarak kullanılmıştır.

İlk Türk Devletleri ile ilgili konu anlatımında, tarihte kurulan ilk Türk devletlerinin genel özellikleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!