İklimlerin Yaşantımıza Etkisi - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
İklimlerin Yaşantımıza Etkisi Etkileşimli Alıştırma

Türkiye’de 3 farklı iklim tipi görülür. Her iklim tipinin kendine özgü özellikleri vardır.

Ülkemizde görülen iklim tiplerine ait özelliklerin belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!