İklim Bilimi ve İklim Bilimciler - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
İklim Bilimi ve İklim BilimcilerCanlandırma

İklim bilimine klimatoloji denir.İklim bilimciler, belirli bir bölgenin ortalama sıcaklığı, yağış miktarı gibi verilerini değerlendirerek o bölgenin ikliminde oluşacak değişiklikleri tahmin etmeye çalışan bilim adamlarıdır.

Bu animasyonda iklim biliminin ne olduğunu ve bu dalda çalışan uzmanların kim olduğunu öğreneceğiz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!