İkinci Dünya Savaşı'nda Yaşananlar ve Savaşın Sonuçları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı boyunca “Yurtta Sulh, Dünyada Sulh!” özdeyişini temel alan barışçı bir politika izlemiştir. Savaşın şiddetini artırdığı yıllarda bir yandan İngiltere ve Fransa ile dostluğunu korurken öte yandan Almanya ile yakın siyasi ilişkiler geliştirmiştir. Bu sayede savaşın dışında kalmayı başarmıştır. 1945 yılında İngiltere, ABD ve SSCB Devlet Başkanları Yalta Konferansı’nda bir araya gelmişlerdir. Konferansta dünya barışını korumak, uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için “Birleşmiş Milletler” adıyla bir örgütün kurulmasına karar verilmiştir. Bu örgüte kurucu üye olabilmek için Almanya’ya savaş ilan edilmesi şart koşulmuştur. Türkiye de Yalta Konferansı’nda alınan kararları göz önünde bulundurarak savaşın sonucunun kesinleştiği bir dönemde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Türkiye bu kararla BM’ye kurucu üye olmuştur. İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir.

Bu konu anlatımında, İkinci Dünya Savaşı süresince Türkiye'nin izlediği siyaset, Müttefik Devletlerin Türkiye’nin kendi yanlarında savaşa girmesi konusundaki ısrarları, Türkiye'nin talepleri ve İkinci Dünya Savaşı'nın nasıl sona erdiği hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.