İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 tarihinde Alman ordularının Polonya topraklarına girmesi ve İngiltere ve Fransa’nın bu devlete savaş ilan etmesiyle başlamıştır. Savaş başladıktan sonra Mihver Devletler Grubu ile Müttefik Devletler Grubu Türkiye’yi kendi yanlarında savaşa sokmak için büyük çaba harcamışlardır. Ancak bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten devlet adamları, gerek savaşın yayılacağı alanları gerekse Türkiye’ye vereceği zararları dikkate alarak ülkemizin savaş felaketi içinde yer almasına engel olmuşlardır. Türkiye, Yalta Konferansı’nda alınan kararları göz önünde bulundurarak savaşın sonucunun kesinleştiği bir dönemde Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir. Türkiye bu kararla BM’ye kurucu üye olmuştur. İkinci Dünya Savaşı, 2 Eylül 1945 tarihinde sona ermiştir.

Bu konu anlatımında, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, savaş sırasında yaşanan bazı gelişmeler, önemli sonuçları ve Türkiye'ye etkilerinden bazıları belirlenmektedir.