İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ABD ve SSCB’nin Uyguladıkları Politikalar Hakkında Bilgi Verme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında ABD ve SSCB’nin Uyguladıkları Politikalar Hakkında Bilgi Verme Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı sonrasında SSCB’nin kendi siyasal sistemini Avrupa’ya yayma politikalarına karşı ABD’nin geliştirdiği önlemler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!