İkinci Dünya Savaşı’nı Birinci Dünya Savaşı’ndan Farklı Kılan Özellikleri Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

İkinci Dünya Savaşı’nı can ve mal kayıpları açısından Birinci Dünya Savaşı’ndan farklı kılan başlıca özellikleri görebilirsiniz.