İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma - 6. Sınıf

Matematik - Canlandırma
İki Veri Grubunu Karşılaştırmayı Gerektiren Araştırma Soruları OluşturmaCanlandırma

Günlük hayatta cevabını merak ettiğimiz birçok soru ile karşılaşırız. Bu soruların bazıları tek bir veri ile cevaplanabilirken, bazıları ise iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektirir. Bu tip sorulara araştırma soruları denir.

 Araştırma sorusu oluşturma ile ilgili konu anlatımında bir günlük hayat örneği üzerinden araştırma sorusunun nasıl yazılacağını görebilirsiniz

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!