İki Terimin Farkının Karesi Özdeşliği - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf- - 5. Sınıf- - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
İki Terimin Farkının Karesi ÖzdeşliğiCanlandırma

Matematikte işlemleri kolaylaştırmak için iki terimin farkının karesi özdeşliği cebirsel olarak elde edilebileceği gibi model kullanılarak da bulunabilir. İki terimin farkının karesi ifadesi tam kare ifade olarak adlandırılır. Bu nedenle bu özdeşliğe tam kare özdeşlik de denir.

Bu canlandırmada matematikte sıkça karşılaşılan özdeşliklerden olan iki terimin farkının karesi özdeşliğinin model kullanılarak ve cebirsel yolla nasıl elde edildiği ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!