İki Metni İçerik Yönünden Karşılaştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
İki Metni İçerik Yönünden KarşılaştırmaEtkileşimli Alıştırma

Konuları benzer olan iki metnin; konu, dil özellikleri, anlatım biçimleri, içerik gibi özellikleri açısından karşılaştırılarak verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtme.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!