İki Kesri Bölme - 6. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
İki Kesri Bölmeİnteraktif Etkinlik

Bir kesri başka bir kesre bölerek bölünen kesrin içinde bölen kesirden kaç tane olduğunu buluruz. Kesirlerle bölme işlemi yaparken bölünen kesir ile bölen kesrin pay ve paydasının yer değiştirilmesi ile elde edilen kesir çarpılır. Kesirlerle bölme işlemi yapmanın başka bir yolu da  kesirlerin paydalarını eşitledikten sonra bölünen kesrin payını bölen kesrin payına bölmektir.

Bu interaktif etkinlikte kesirlerle bölme işleminin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!