İki Doğal Sayının EKOK'unu Bulma - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
İki Doğal Sayının EKOK'unu BulmaEtkileşimli Alıştırma

En küçük ortak kat, iki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüdür. İki sayının EKOK’unu belirlemek için; sayılar asal çarpanlarına ayrılır, asal çarpanlardan ortak olanların en büyük üslü çarpanları ile ortak olmayan çarpanlar çarpılır. En küçük ortak kata ulaşırken, elde edeceğimiz sayıda her iki sayının da çarpanları olmalıdır. En büyük üslü sayıyı alarak diğer sayıdaki çarpanı da almış oluruz.

Bu interaktif etkinlikte verilen doğal sayıların EKOK'larını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!