İki Doğal Sayının EBOB'unu Hesaplama - 8. sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
İki Doğal Sayının EBOB'unu HesaplamaEtkileşimli Alıştırma

En büyük ortak bölen, iki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüdür. İki sayının EBOB’unu belirlemek için; sayılar asal çarpanlarına ayrılır, asal çarpanlardan ortak olanların, üssü küçük olanlarının çarpımı bulunur. Üssü en küçük olanları almamız, aslında ortak olanları almamız anlamına gelir. Bu çarpanların çarpımı da her iki sayıyı bölen en büyük sayıyı verir.

Bu interaktif etkinlikte verilen doğal sayıların EBOB'larını bulacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!