İhtiyaçlarımıza Hizmet Eden Kurumlar - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
İhtiyaçlarımıza Hizmet Eden KurumlarCanlandırma

Toplumun eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için devlet kontrolünde olan resmi kurumlar oluşturulmuştur. Görev ve sorumlulukları yasalarca belirlenmiş olan ve ilgili bakanlıkların kontrolünde olan bu kurumlar, ülke genelinde hizmet vermektedir. Bu kurumlar, görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için aralarında iş bölümü yapar.

Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için oluşturulmuş olan resmi kurumlar ve çalışmaları hakkındaki bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!