I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
I. Dünya Savaşı’nda  Osmanlı Devleti’nin Savaştığı CephelerEtkileşimli Alıştırma

Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nda birden fazla cephede mücadele etmişlerdir.

Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı bazı cephelerle, bu cephelere ilişkin bilgilerin eşleştirilmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!