Histogram - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
HistogramCanlandırma

Histogram, verileri birbirleri ile karşılaştırırken ya da veriler hakkındaki bilgileri analiz ederken kullandığımız istatistiksel temsil biçimlerinden biridir.

Bu konu anlatımında, histogramın nasıl çizildiğini ve histogramın nasıl yorumlandığını öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!