Histogram Oluşturma - 8. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Histogram Oluşturmaİnteraktif Etkinlik

Verileri organize edebilmek için sıklık ya da çetele tablosu kullanılabilir. Daha sonra bu tablolardaki veriler histograma aktarılıp histogam üzerinden veriler yorumlanabilir.

Bu interaktif etkinlikte, gerçek yaşam örnekleri kullanarak histogram oluşturulmakta ve oluşturulan histogramın yorumlanması beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!