Hicaz ve Yemen Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girerken Osmanlı padişahı cihat ilan ederek tüm Müslümanları İtilaf devletlerine karşı savaşmaya çağırmıştır. Cihat ilanına büyük ümitler bağlanmış ancak bazı Arap beyleri cihada uygun davranmışlarsa da çoğunluk İngilizlerle birlikte hareket etmeyi tercih etmiştir. Bu nedenle Arapların çoğunlukta olduğu coğrafyadaki savaş, Osmanlı ordusuyla, İngilizlerin Osmanlılara karşı kışkırttığı ve desteklediği isyancı Arap kabileleri arasında yapılmıştır. İngiltere ve Fransa desteğindeki Arapların ayrılıkçı faaliyetleri, isyanlar ve yaşanan çatışmalar sonucunda Arap Yarımadası büyük ölçüde Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır.

Hicaz ve Yemen Cephesi'nin açılış nedenleri, bu cephede yaşanan gelişmeler ile burada gerçekleşen savaşların sonuçlarını öğrenebilirsiniz.