Hatay'ın Anavatana Katılması - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
Hatay'ın Anavatana KatılmasıEtkileşimli Alıştırma

Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesinin ardından Fransız kuvvetleri Hatay’ı işgal etmişlerdir. Süreç içinde Hatay’ın durumu bir soruna dönüşmüştür. 4 Temmuz 1938 yılında Fransa ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan antlaşma ile bu sorun çözülmüş ve Hatay’ın bağımsız bir devlet olarak tanınması kabul edilmiştir. 

Hatay'ın anavatana katılmasına giden süreçte yaşanan bazı olayların kronolojik sıralamasının yapılması istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!