Hatay Türkiye'ye Katılıyor - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Hatay Türkiye'ye KatılıyorCanlandırma

Hatay, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan çekilmesinin ardından Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 20 Ekim 1921 tarihinde ise Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile Hatay dışında güney sınırımız çizilmiştir. Bu antlaşmada alınan kararlar, Lozan Antlaşması’nda da aynen kabul edilmiştir. 1936 yılına gelindiğinde Fransa’nın Suriye’deki manda yönetimine son vermesiyle Suriye bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Bu gelişme üzerine Hatay’ın durumu yeniden tartışma konusu olmuştur. İkili görüşmelerden sonuç alınamayınca sorun Milletler Cemiyeti’ne taşınmıştır. Ancak cemiyetin verdiği karar Türkiye Cumhuriyeti için yeterli görülmemiştir. Takip eden dönemde Avrupa’da ortaya çıkan yeni savaş tehdidi karşısında Fransa, Doğu Akdeniz’in güvenliğini düşünerek, Hatay Meselesi konusunda Türkiye’nin taleplerini dikkate almak zorunda kalmıştır. 4 Temmuz 1938 yılında imzalanan antlaşma ile sorun çözülmüş ve Hatay’ın bağımsız bir devlet olarak tanınması kabul edilmiştir. 

Bu konu anlatımında, Hatay'ın yeni Türk Devleti'nin sınırları dışında kalmasına neden olan sürecinde yaşananlar ve Hatay'ın anavatana katılması hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!