Halkçılık - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
HalkçılıkCanlandırma

Halkçılık, vatan toprakları üzerinde yaşayan insanların yasalar önünde eşit olmasını ifade eder. Mustafa Kemal Atatürk döneminde halkçılık ilkesi kapsamında inkılaplar yapılmıştır. Padişahlığın kaldırılması, soyadı kanunun kabul edilmesi, medeni kanunun kabul edilmesi bu inkılaplardan bazılarıdır.

Halkçılık ilkesinin kapsamı hakkında bilgiler verilerek, bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplar hakkında örnekler sunulmaktadır. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!