Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Toplumsal Alanda Gerçekleştirilen İnkılaplara Örnekler Verme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda toplumsal alanda eşitliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilen başlıca inkılapları öğrenebilirsiniz.