Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Gerçekleştirilen İnkılapların Temel Hedeflerini Belirtme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen inkılapların temel hedefleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.