Halk Fırkası

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Lozan Antlaşması'nın onaylanmasının ardından Türk devletinin hızla çağdaşlaşmasını sağlayacak inkılapların planlanması, uygulamaya geçilmesi, halka anlatılması ve halk tarafından benimsenmesi için siyasi bir örgütlenmeye ihtiyaç duyulmuştu. Bunun için, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal’in genel başkanlığında Halk Fırkası kurulmuştur.

Halk Fırkası'nın kuruluş amacı ve kuruluş süreci ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.