Hal Değiştiren Maddelerin Tanecikli Yapısı - 6. sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Hal Değiştiren Maddelerin Tanecikli Yapısıİnteraktif Etkinlik

Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hareketi yapar. Buz parçası katı halden sıvı hale geçerken tanecikler arasındaki boşluk bir miktar artar. Sıvı haldeki suyun tanecikleri titreşim hareketi dışında, dönme ve birbiri üzerinden kayma yani öteleme hareketi yapmaya başlar. Sıvı haldeki su ısıtılarak gaz haline getirildiğinde ise tanecikler arasındaki boşluk gözle görülür bir şekilde artar ve tanecikler birbirinden bağımsız olarak hareket etmeye başlar. Gaz haldeki tanecikler titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapmaya devam eder.

Bu interaktif etkinlikte buzun hal değiştirip su haline geldiğinde, suyun da hal değiştirip buhar haline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!