Haklarımız - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
HaklarımızCanlandırma

İnsanlar, katıldıkları grup ve kurumlarda belirli haklar elde ederler. Elde edilen bu haklar kişilerin bulundukları grup ve kurum içerisinde neleri yapabileceğini gösterir. Haklarımızı kullanırken başka kişilerin haklarına saygı göstermeye özen göstermeliyiz.

Kişilerin sahip oldukları haklar ve bu hakların sınırları üzerinde durulmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!