Günlük Yaşamda Elektriklenme

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bu konu anlatımında, elektriklenmenin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verilmektedir.