Güney Cephesi: Şanlı Urfa - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Güney Cephesi: Şanlı UrfaCanlandırma

Güney Cephesi'nin destanlaşan direnişlerinden biri de Urfa şehrinde Kuva-yı Milliye birliklerinin öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Urfa şehri 24 Mart 1919 tarihinde önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. TBMM, Urfa şehrini Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıklarından dolayı 12 Haziran 1984 tarihinde “Şanlı” unvanıyla onurlandırmıştır.

Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında Kuva-yı Milliye'nin rolü, Urfa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması ve Urfa'nın düşman işgalinden kurtarılmasında bölge halkının rolü anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!