Grup ve Kurumu Ayırt Etme - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Grup ve Kurumu Ayırt EtmeEtkileşimli Alıştırma

Toplumu oluşturan birçok unsur vardır. İnsanların üyesi oldukları grup ve kurumlar bu unsulardandır. Grup; görüşleri, amaçları ve çıkarları aynı olan kişilerin biraraya gelerek oluşturdukları bütündür. Kurum ise belirli bir amaçla toplanan kişilerin meydana getirdikleri resmi topluluktur. Gruplar ve kurumlar belirli özellikleri ile birbirlerinden ayrılırlar.

Grup ve kurum kavramlarının birbirinden ayırt edilip edilemediği sınanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!