Grammar Exercise 5: Natural Forces

İngilizce - Alıştırma

Natural Forces - 10

Bu alıştırmada, doğal afetler ile ilgili verilen metindeki boşluklara doğru olduğunu düşündüğünüz kelimeleri seçiniz.