Grafiğini Verilen Doğrunun Eğimi - 8. sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Grafiğini Verilen Doğrunun Eğimiİnteraktif Etkinlik

Grafiği verilen doğrunun eğimi, noktaların ordinatlarının farkının apsisleri farkı oranına eşittir.

Bu interaktif etkinlikte, doğrunun grafiğini kullanarak doğrunun eğiminin nasıl bulunacağı anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!