Grafiği Verilen Doğruların Eğimleri - 6. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Grafiği Verilen Doğruların EğimleriEtkileşimli Alıştırma

Grafiği verilen doğrunun eğimi, noktaların ordinatlarının farkının apsisleri farkı oranına eşittir.

Bu interaktif etkinlikte, öğrenciden verilen doğrulardan hangisinin eğiminin daha büyük, hangisinin daha küçük veya 0'a eşit olduğu ya da hangisinin eğiminin olmadığı belirlemesi beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!