Görev ve Sorumluluklarımız - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Görev ve SorumluluklarımızEtkileşimli Alıştırma

Kişilerin üyesi oldukları grup ve kurumlarda yerine getirmeleri gereken görevleri yani sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar bulunulan grup ve kuruma göre farklılık gösterir.

Bu etkileşimli alıştırmada çeşitli yerlerde yerine getirilen sorumlulukların sınıflandırılması yapılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!