Göç, Yerleşme ve Seyahat - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Göç, Yerleşme ve SeyahatCanlandırma

İnsanların ya da insan gruplarının dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerle bir yerden bir başka yere gitmesine göç denir. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü ise kişilerin istedikleri yerde yaşama ve istedikleri yere seyahat etme serbestliğini içerir. Bu nedenle Anayasamızın 23. maddesine göre tüm insanların yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü vardır.

Canlandırmada göç tanımlanarak göçün nedenleri ve sonuçları anlatılmaktadır. Anayasamızdaki yerleşme ve seyahat özgürlüğünden bahsedilerek köyden kente göçün yol açtığı sorunlar açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!