Fransız İhtilali ile Birinci Dünya Savaşı Arasındaki İlişkiyi Yorumlama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Fransız İhtilali ile Birinci Dünya Savaşı arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğrenebilirsiniz.